Thứ sáu, ngày 19/04/2019
Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận

Cập nhật: 23/06/2017 - 08:35

Trình tự thực hiện

Bước 1: Thân nhân của người hưởng chế độ BHXH lập Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người hưởng cư trú, kèm theo giấy chứng tử hoặc giấy báo tử nộp tại BHXH huyện (đối với chế độ BHXH hàng tháng) nộp tại BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện (đối với chế độ BHXH một lần).

Bước 2:

- Đối với chế độ BHXH hàng tháng: BHXH huyện tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

- Đối với chế độ BHXH một lần: BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi giải quyết và quản lý chi trả tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu về hồ sơ, nếu đủ và đúng theo quy định thì giải quyết chi trả ngay cho thân nhân của người hưởng chế độ BHXH, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (mẫu 16-CBH).

- Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao cấp từ sổ gốc Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử.

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Giải quyết chi trả ngay cho người hưởng, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp kể từ khi nhận được Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh, BHXH huyện

Kết quả thực hiện

Phiếu chi tiền mặt

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng đã từ trần (Mẫu 16-CBH)

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016  của BHXH Việt Nam;