Thứ năm, ngày 30/01/2020
Thủ tục Hành chính

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

Cập nhật: 19/07/2019 - 09:00

 STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

BHXH
Thành phố

BHXH
Quận, Huyện

1

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

X

X

2

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

X

X

3

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

X

X

4

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

X

X

5

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp lần đầu

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020) 

6

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020) 

7

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020) 

8

Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020) 

9

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú ở Việt Nam

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020) 

10

Giải quyết hưởng chế độ tử tuất

X

 x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)

11

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)

12

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chế độ TNLĐ, BNN một lần, chế độ tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng

 

  X

13

Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH

X

x
(Phân cấp theo lộ trình, chậm nhất đến hết năm 2020)

14

Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg

X

 

15

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg

X