Thứ năm, ngày 15/11/2018
Tin liên quan

Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện mức thu dịch vụ khám bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Cập nhật: 26/07/2017 - 07:52

   Hội đồng nhân dân thành phố Cẩn Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND về quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017.

   Theo chỉ đạo của Sở Y tế thành phố, từ ngày 01/8/2017 tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT theo nội dung Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, đảm bảo thu đúng theo giá dịch vụ đã được cấp thẩm quyền quyết  định, không thu thêm của người bệnh các chi phí đã được tính trong giá. Thực hiện cải tạo, mở rộng các khoa khám bệnh…cải thiện các điều kiện phục vụ người bệnh, đồng thời chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, nâng  cao chất lượng điều trị, chăm sóc người bệnh. Đẩy mạnh thực hiện cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng đến sự hài lòng của người bệnh”.

Nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh

   Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế là thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh về cơ bản không làm ảnh hưởng nhiều đến người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, trẻ em dưới 06 tuổi, các đối tượng chính sách xã hội, vì các đối tượng này đã được Nhà nước mua hoặc hỗ trợ mua thẻ BHYT.

Ng. Uyên