Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Hoạt động BHXH Cần Thơ

BHXH Thành phố Cần Thơ đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan thuế

Cập nhật: 05/09/2017 - 16:09

   Nhằm đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp số 366/QCPH-CT-BHXH ngày 17/3/2015 giữa Cục Thuế thành phố và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ, ngày 29/8/2017 tại cơ quan BHXH thành phố, Cục Thuế và BHXH thành phố đã tiến hành sơ kết công tác phối hợp 06 tháng đầu năm 2017. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Minh Công - Cục Phó cục Thuế thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Giám đốc BHXH thành phố, tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan của 02 ngành, lãnh đạo Chi cục thuế, BHXH các quận, huyện.

   Thời gian qua công tác phối hợp giữa cơ quan Thuế và BHXH thành phố đã thực hiện khá tốt trong việc trao đổi thông tin giữa 02 ngành. Theo quy chế phối hợp cơ quan Thuế thực hiện cung cấp cho cơ quan BHXH các nội dung như: thông tin về tổ chức trả thu nhập đăng ký thuế; tình hình hoạt động của tổ chức trả thu nhập, danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập…BHXH thành phố cung cấp cho Cục Thuế các nội dung như: số lượng đơn vị tham gia BHXH; số lao động tham gia BHXH; số tiền đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; danh sách đơn vị nợ BHXH, số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và các thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.

Đại biểu quận Bình Thủy phát biểu tại Hội nghị

   Cơ quan Thuế đã cung cấp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp đang hoạt động và toàn bộ số người lao động kê khai quyết toán tại cơ quan thuế tại các doanh nghiệp, qua đó đã tiến hành rà soát, xác minh tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nợ đọng là 20 đơn vị. Xuất phát từ thông tin do cơ quan Thuế cung cấp, BHXH thành phố đã rà soát, đối chiếu với danh sách cơ quan BHXH đang quản lý và đã yêu cầu đơn vị đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 818 lao động ở 188 đơn vị. Ngoài ra đã cùng với cơ quan Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra 10 đơn vị, qua đó phát hiện 02 doanh nghiệp trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 138 lao động. Tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên 8 tỷ đồng đã thu hồi được trên 2 tỷ đồng.

   Tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể như trường hợp doanh nghiệp thuê lao động không ký hợp đồng lao động mà khi quyết toán thuế thì khấu trừ chi phí đầu vào, do đó khi một trong 02 cơ quan tự thanh tra, kiểm tra tại đơn vị doanh nghiệp thì không phát hiện nội dung này; chưa kết nối hạ tầng công nghệ thông tin giữa 02 cơ quan nên chưa chia sẻ thông tin tự động giữa cơ quan Thuế và cơ quan BHXH; chưa có đủ cơ sở để xác định chính xác số lao động, tiền lương khi một trong 02 cơ quan đơn nhất thanh tra, kiểm tra…

Toàn cảnh Hội nghị   

   Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa 02 ngành, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Phương, Phó Giám đốc BHXH thành phố mong rằng 02 ngành cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trao đổi thông tin, thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm tránh trùng lắp đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh công tác phối hợp đối thoại với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ng. Uyên