Thứ ba, ngày 22/01/2019
Hoạt động BHXH Cần Thơ

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT

Cập nhật: 05/09/2017 - 16:25

   Vừa qua, tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố có buổi làm việc với Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của Ủy ban nhân dân thành phố do bà  Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đại diện Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố,  đại diện lãnh đạo các phòng có liên quan của Sở Tư pháp và 02 doanh nghiệp là Công ty TNHH thủy sản Biển Đông, Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Cần Thơ.

   Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản pháp lý liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), theo báo cáo của BHXH thành phố, thời gian qua các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai Luật BHXH, BHYT trên địa bàn toàn thành phố. Ngành BHXH đã tổ chức tốt công tác quản lý, điều hành cũng như yêu cầu phục vụ đối tượng, đảm bảo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện một cách tốt nhất, kịp thời nhất. Hàng tháng BHXH thành phố chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 16.367 người với số tiền chi trả trên 68,7 tỷ đồng, các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN luôn thực hiện đúng quy trình, thời hạn quy định. Từ năm 2016 đến 6 tháng đầu năm 2017 tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên 3.327 tỷ đồng, hiện nay tổng số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 926.534 người, trong đó số người tham gia BHYT là 925.794 chiếm tỷ lệ 72,74%  dân số thành phố. Số người tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/01/2016 đến 30/06/2017 biến động khá nhiều, cụ thể: tăng 71.743 người, giảm 65.965 người. Tính đến 30/6/2017, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 110.594 người, mặc dù số lao động tăng nhiều nhưng số lao động giảm còn cao, nguyên nhân của việc khai thác đơn vị gặp khá nhiều khó khăn do các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ, số lao động ít.

Bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi làm việc

   Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đi sâu phân tích những tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và những bất cập của các chính sách, pháp luật đối với hoạt động thực tiễn, như: Việc khởi kiện ra tòa những doanh nghiệp có nợ tiền đóng BHXH, BHYT cho người lao động, do thi hành án căn cứ thứ tự ưu tiên trả nợ đảm bảo cho ngân hàng rồi mới thanh toán tiền nợ BHXH và hiện nay chức năng này giao về Tổ chức công đoàn thực hiện; Việc quy định tham gia BHYT bắt buộc theo hộ gia đình: phải tham gia hết các thành viên trong hộ gia đình và được giảm trừ mức đóng khi tham gia, bước đầu gặp khó khăn trong vận động do thu nhập một số bộ phận người dân còn thấp, thành viên gia đình đông và nhận thức người dân chưa hiểu đúng về chính sách BHYT, đa số những người có bệnh mới có nhu cầu tham gia. Bên cạnh đó, hiểu rõ về chính sách BHYT nên hiện nay có hiện tượng ghép hộ để được giảm trừ mức đóng khi tham gia BHYT…

   Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu các giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để việc thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN ngày càng đi vào nề nếp, đạt kết quả tốt hơn.

   Sau buổi làm việc này, Đoàn Kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND quận Cái Răng kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật BHXH, BHYT để tập hợp tình hình và các kiến nghị đề xuất trình lên Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố.                                                                               

Ng. Uyên