Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Hoạt động BHXH Cần Thơ

Hội Nông dân phối hợp BHXH thành phố tặng thẻ BHYT cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 09/02/2018 - 10:15

   Trong những ngày đầu tháng 02/2018, Hội Nông dân phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức in và trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên Hội nông dân trên địa bàn thành phố. Trong không khí những ngày đầu năm mới, 214 thẻ bảo hiểm y tế tương đương với số tiền 150 triệu đồng đã được trao tận tay cho những hội viên Hội Nông dân của 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là số tiền mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ cho Hội Nông dân thành phố dùng mua thẻ tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm bước đầu tạo điều kiện để Hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, qua đó tiếp tục vận động những người thân trong hộ tham gia BHYT để góp phần giảm gánh nặng cho gia đình khi chẳng may mắc bệnh.

  Trong những ngày đầu tháng 02/2018, Hội Nông dân phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức in và trao thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên Hội nông dân trên địa bàn thành phố. Trong không khí những ngày đầu năm mới, 214 thẻ bảo hiểm y tế tương đương với số tiền 150 triệu đồng đã được trao tận tay cho những hội viên Hội Nông dân của 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đây là số tiền mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ cho Hội Nông dân thành phố dùng mua thẻ tặng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhằm bước đầu tạo điều kiện để Hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận dịch vụ y tế, qua đó tiếp tục vận động những người thân trong hộ tham gia BHYT để góp phần giảm gánh nặng cho gia đình khi chẳng may mắc bệnh.

   Những năm qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã cùng với Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các cấp tỉnh Hội và BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện ký kết chương trình phối hợp để đưa chính sách BHYT đến gần hơn với Hội viên ở cơ sở. Tại thành phố Cần Thơ, trong năm 2017, các cấp hội nông dân thành phố đã phối hợp với BHXH các quận, huyện tổ chức được 8 lớp tập huấn cho 925 cán bộ, hội viên; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi, tổ hội phát trên 32.000 tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền đến hội viên; phát hành 3.000 bản tin gửi đến các chi, tổ hội,…bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú đã vận động, nâng tỷ lệ hội viên Hội Nông dân tham gia BHYT đạt 73.210/73.199 hội viên tham gia BHYT đạt 100,02% kế hoạch được giao năm 2017, đạt 80,3%  tổng số hội viên có thẻ BHYT. Còn lại khoảng 14.000 hội viên chưa tham gia BHYT. Chủ trương của Thành Hội năm 2018 “các xã xây dựng nông thôn mới, phường văn hóa phải đạt từ 85% người dân có thẻ BHYT”. Vì thế, các chi, tổ hội cần cố gắng vận động trong hội viên, người thân gia đình để đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tin, ảnh: Vân Phượng.