Thứ hai, ngày 18/02/2019
Hoạt động BHXH Cần Thơ

Ủy ban nhân dân quận Cái Răng phát động phong trào thi đua vận động tham gia bảo hiểm y tế

Cập nhật: 07/03/2018 - 11:10

        Để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao năm 2018, cũng như động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT.Để góp phần thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận giao năm 2018, cũng như động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT.

       Theo đó, phong trào thi đua được chia thành 03 đợt, đợt 1: Từ ngày 01/01/2018 đến 31/3/2018; đợt 2: Từ ngày 01/4/2018 đến 30/6/2018; đợt 3: Từ ngày 01/7/2018 đến 31/10/2018, phấn đấu đối tượng tham gia BHYT đạt 82,5% dân số trên địa bàn quận có thẻ BHYT (tương đương 79.845 người); phấn đấu đến 30/9/2018 hoàn thành xuất sắc công tác BHYT học sinh năm học 2018-2019 đạt 100% tổng số học sinh tại các trường học tham gia BHYT.

       Về nội dung thi đua, UBND quận yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện những nội dung sau:

         Phòng Y tế có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện khám chữa bệnh đối với các cơ sở y tế trên địa bàn quận, phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm dân số kế hoạch gia đình quận lãnh đạo, chỉ đạo các đại lý Trạm Y tế, cộng tác viên dân số tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu năm 2018.

        Uỷ ban nhân dân (UBND) các phường trên địa bàn quận, phòng lao động thương binh và xã hội quận, phòng y tế quận đăng ký thi đua thực hiện BHYT toàn dân, phấn đấu năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia.

       Bảo hiểm xã hội quận chủ trì, phối hợp với cơ quan truyền thông, phòng Lao động- Thương binh & Xã hội, phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng quận, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật BHYT chế độ chính sách, quyền lợi đối tượng tham gia BHYT cho người dân được rõ, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức thích hợp; chịu trách nhiệm thực hiện chế độ chính sách pháp luật về BHYT, hướng dẫn thủ tục cấp mới thẻ BHYT, cấp lại thẻ BHYT cho đại lý thu đúng theo quy định, thuận tiện cho đối tượng tham gia, kiểm tra việc thực hiện thu BHYT của các đại lý thu BHYT trên địa bàn quận, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Hàng tháng thông báo kết quả thực hiện thu BHYT đến từng phường biết để có kế hoạch chỉ đạo thực hiện.

        Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện rà soát các đối tượng do phòng quản lý đảm bảo 100% các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đều có thẻ BHYT và xem đó là một trong những chỉ tiêu thi đua của phòng.Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến đến từng khu vực, từng tổ, từng hộ gia đình. Tuyên truyền và triển khai thực hiện BHYT hộ gia đình trên địa bàn và giao chỉ tiêu vận động đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình đến các hội đoàn thể, khu vực, từng đại lý thu BHYT, từng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn phường để đảm bảo 82,5% người dân trên địa bàn phường có thẻ BHYT năm 2018 và xem đó là một những chỉ tiêu xét thi đua.

                                                                                                                                       Ngọc Uyên