Thứ sáu, ngày 19/04/2019
Hoạt động BHXH Cần Thơ

Vĩnh Thạnh tăng cường vận động nhân dân tham gia BHYT

Cập nhật: 18/06/2018 - 16:04

Ngày 11/6, Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế của 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh đã đồng loạt ra quân thực hiện tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7. Nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2018 của Huyện ủy đề ra.

Tại lễ ra quân Đảng ủy các xã, thị trấn quán triệt tinh thần Công văn số 448-CV-/HU ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy Vĩnh Thạnh về việc tăng cường thực hiện BHYT. Trong đó, giao trách nhiệm các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện được phân công về sinh hoạt Chi bộ tại các ấp, sắp xếp thời gian công việc, bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo quyết liệt, rà soát chặt chẽ số hộ, số người không còn ở địa phương, nắm chắc số đối tượng tham gia BHYT đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT phấn đấu đến cuối tháng 10/2018 đạt tỷ lệ 85% dân số có thẻ BHYT.

Trong ngày ra quân, thành viên các đoàn chỉ đạo vận động BHYT của huyện cùng với hệ thống chính trị của xã, thị trấn chia làm nhiều tổ đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT.

                                                                                                                          Gia Bảo - BHXH Vĩnh Thạnh

                                                                                                                          Ảnh- Hoàng Phi

             Ảnh- Vĩnh Thạnh ra quân vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế