Tin về chính sách mới

Thay đổi mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa trong năm 2019

Cập nhật: 02/07/2019 - 09:49

Mức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng. Mức đóng BHXH tối đa căn cứ vào tiền lương cơ sở. Năm 2019, cả 2 loại tiền lương này đều có sự thay đổi kéo theo sự thay đổi về mức đóng của 2 giới hạn tham gia BHXH.

                                                                                           Nguồn Bảo hiểm xã hội Việt Nam