Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 01/06/2017 - 08:03

  - Ban giám đốc:

   + Giám đốc: Ông Trần Văn Minh.

   + Phó giám đốc: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương.

   + Phó giám đốc: Bà Trần Thúy Hằng.
  
   + Phó giám đốc: Ông Phan Văn Hùng.
 
  - Các phòng chức năng:

   + Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

   + Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

   + Phòng Thu.
 
   + Phòng Khai thác - Thu nợ

   + Phòng Kế hoạch – Tài chính.

   + Phòng Kiểm tra.

   + Phòng Công nghệ thông tin.

   + Phòng Sổ thẻ.

   + Phòng Tiếp nhận – Lưu trữ hồ sơ.

   + Phòng Tổ chức cán bộ.
 
   + Văn phòng

  - BHXH Quận, Huyện trực thuộc BHXH TP Cần Thơ:

   + BHXH Quận Ninh Kiều.

   + BHXH Quận Bình Thủy.

   + BHXH Quận Cái Răng.

   + BHXH Quận Ô Môn.

   + BHXH Huyện Cờ Đỏ.

   + BHXH Huyện Phong Điền.

   + BHXH Huyện Vĩnh Thạnh.

   + BHXH Huyện Thới Lai.

   + BHXH Quận Thốt Nốt.