Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Bài viết Thông báo

Thông báo số 900/BHXH-GĐBHYT

Cập nhật: 01/06/2017 - 13:46

Thông báo số 900/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh năm 2017

   Download