Thứ năm, ngày 30/01/2020
Liên hệ

Địa chỉ liên hệ

Cập nhật: 01/06/2017 - 08:04

Bảo hiểm Xã hội Thành phố Cần Thơ.
Ðịa chỉ: 138x/20 Nguyễn Văn Cừ P. An Khánh Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Ðiện thoại: (0292) 3.823 740; Fax: (0292) 3.731.027; email:  bhxh@cantho.vss.gov.vnbhxhcantho@gmail.com

 

 STT

Đơn vị 

Điện thoại 

Email 

 I Ban Giám đốc     

 1

Giám đốc: Trần Văn Minh

 3 823 707

minhtv@cantho.vss.gov.vn

 2

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Mỹ Phương  3 833 885  

phuongntm@cantho.vss.gov.vn

 3 Phó Giám đốc: Trần Thúy Hằng  3 642 222

hangtt@cantho.vss.gov.vn

 II Các phòng chức năng     
 1 Văn phòng  3 823 740

vanphong@cantho.vss.gov.vn

 2 Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ  3 734 277

tthc@cantho.vss.gov.vn

 3 Phòng Kế hoạch tài chính  3 829 057

khtc@cantho.vss.gov.vn

 4 Phòng Chế độ BHXH  3 830 746

cdbhxh@cantho.vss.gov.vn

 5 Phòng Thanh tra - Kiểm tra  3 830 795

ttkt@cantho.vss.gov.vn

 6 Phòng Giám định BHYT  3 832 404

gdbhyt@cantho.vss.gov.vn

 7 Phòng Thu  3 823 366

qlt@cantho.vss.gov.vn

 8 Phòng Sổ thẻ  3 832 790

cst@cantho.vss.gov.vn

 9 Phòng Công nghệ thông tin  3 831 691

cntt@cantho.vss.gov.vn

10 Phòng Khai thác - Thu nợ 3 891 112

kttn@cantho.vss.gov.vn

11 Phòng Tổ chức cán bộ 3 893 370

tccb@cantho.vss.gov.vn

 III BHXH Quận, Huyện    
 1 BHXH Quận Ninh Kiều  3 823 783

ninhkieu@cantho.vss.gov.vn

 2 BHXH Quận Cái Răng  3 846 814

cairang@cantho.vss.gov.vn

 3 BHXH Quận Bình Thủy  3 887 366

binhthuy@cantho.vss.gov.vn

 4 BHXH Quận Ô Môn  3 861 305

omon@cantho.vss.gov.vn

 5 BHXH Quận Thốt Nốt  3 851 130

thotnot@cantho.vss.gov.vn

 6 BHXH Huyện Cờ Đỏ  3 689 243

codo@cantho.vss.gov.vn

 7

BHXH Huyện Vĩnh Thạnh

 3 858 926

vinhthanh@cantho.vss.gov.vn

 8 BHXH Huyện Phong Điền  3 942 087

phongdien@cantho.vss.gov.vn

 9

BHXH Huyện Thới Lai  3 689 243

thoilai@cantho.vss.gov.vn