Thứ bảy, ngày 21/07/2018
Tin liên quan

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố

Cập nhật: 02/06/2017 - 09:01

   Thực hiện phong trào thi đua năm 2015, ngay từ đầu năm, các đơn vị, địa phương trong thành phố Cần Thơ đã phát động thi đua trên mọi lĩnh vực và đạt hiệu quả cao, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 
   Cùng với khí thế thi đua của toàn thành phố, năm 2015, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành ngay từ đầu năm và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị do Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố giao. Tính đến 31/12/2015, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc là 104.581 người, đạt 100% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 2.998 người (2,95%) so với cùng kỳ năm 2014; Riêng độ bao phủ là 862.960 người đạt tỷ lệ 70,03% dân số toàn thành phố có thẻ BHYT đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao là 70%. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN 1.930.156 triệu đồng đạt 103,03% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 165.705 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2014. Công tác giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động, chi trả lương hưu thường xuyên, trợ cấp BHXH, thanh toán chi phí khám chữa bệnh được đảm bảo kịp thời.
 
Qua đó, năm 2015 BHXH thành phố Cần Thơ đã được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc trong tổng số 18 Cờ thi đua xuất sắc của phong trào thi đua toàn thành phố.
Ng. Uyên
Đ/c Phó Giám đốc BHXH TP. Cần Thơ Nguyễn Thị Mỹ Phương (người thứ 3 từ phải qua)
nhận Cờ thi đua của UBND thành phố