Thứ sáu, ngày 19/04/2019
Tin về chính sách mới
 • Toàn văn Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương về chính sách Bảo hiểm xã hội
  Cập nhật: 31/05/2018 - 10:01
  TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT 28-NQ/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH
  TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

   

           Ngày 23/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Cổng TTĐT BHXH Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

 • Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng vào phát triển của Quốc gia
  Cập nhật: 08/05/2018 - 13:36
  Bảo hiểm xã hội góp phần quan trọng vào phát triển của Quốc gia
 • Nhiều điểm mới trong sử dụng thẻ BHYT 2018
  Cập nhật: 10/01/2018 - 07:57

     Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng Ban cấp Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam) đưa ra tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí mà BHXH Việt Nam tổ chức vừa qua.

 • Nhiều quy định về BHXH có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018
  Cập nhật: 03/01/2018 - 08:33

     Từ 01/01/2018, nhiều chính sách sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó, phải kể đến những quy định về BHXH như: Điều chỉnh chế độ hưu trí; Phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH; Quy định về tiền lương tháng đóng BHXH; Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ mức đóng...

 • Mức lương hưu thấp dưới 1.300.000 đồng là bất hợp lý?
  Cập nhật: 01/11/2017 - 10:54
     Về mức lương hưu thấp hơn mức lương tối thiểu chung (nay là mức lương cơ sở 1.300.000 đồng) đang là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm những ngày gần đây, Cổng Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu bài viết của ông Điều Bá Được, Trưởng Ban thực hiện chính sách BHXH xung quanh nội dung này: