Thứ bảy, ngày 21/07/2018
Tin về chính sách mới
  • Trách nhiệm của hộ gia đình và chính quyền địa phương trong lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
    Cập nhật: 02/06/2017 - 07:59
    Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội ưu việt, mang tính cộng đồng chia sẻ trên tinh thần nhiều người cùng đóng góp để san sẻ cho một số ít người rủi ro, bệnh tật. Đặc biệt, BHYT đang là điểm tựa vững chắc cho nhiều người dân nghèo, còn đối với những bệnh nhân mắc bệnh nan y, chạy thận nhân tạo, ung thư… BHYT thực sự trở thành “cứu tinh”, là mạng sống thứ 2 của người bệnh.