Thứ năm, ngày 30/01/2020
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Danh Nhi - danhnhi1301@gmail.com Giải quyết hưởng BHXH một lần

Cập nhật: 20/08/2018 - 15:20

          Bạn đọc Danh Nhi

Thời gian bao lâu để nộp hồ sơ kể từ ngày chốt sổ và thời gian hồ sơ được giải quyết nhận tiền? Hồ sơ em nộp tại BHXH quận Ninh Kiều hay BHXH TP.Cần Thơ? Trường hợp em không đến trực tiếp được cơ quan BH thì người thân có thể đi thay không? (hỏi về hồ sơ BHXH 1 lần).

Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ trả lời:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 26 Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam quy định: Người lao động sau thời gian một năm nghỉ việc, không tiếp tục đóng BHXH mà có yêu cầu nhận BHXH một lần thì nộp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần tại BHXH quận, huyện nơi cư trú.

Thời gian giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp bạn không đến nộp hồ sơ và nhận tiền được thì bạn làm Giấy ủy uyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo mẫu số 13-HSB được ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.