Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Duy - vanduy.pham@gmail.com Hỏi về cách tính BHXH 1 lần

Cập nhật: 09/10/2018 - 10:12

Chào anh chị Vừa qua em có làm thủ tục để nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần tại BHXH quận Ninh Kiều. Thời gian em đóng BHXH bắc buộc là từ tháng 12/2008 đến 07/2017. Trong quyết định của BH có ghi thời gian trước năm 2014 được tính hưởng 1,5 x 5 năm x mức lương bình quân, và thời gian sau năm 2014 được tính hưởng 2 x 4 năm x mức lương bình quân. Nhưng theo em được biết nếu trong năm chưa đủ 12 tháng mà có thời gian đóng bảo hiểm từ 1-6 tháng thì được làm tròn lên nửa năm, từ 7-12 tháng thì được làm tròn lên 1 năm. Như vậy tháng 12/2008 em đóng 1 tháng thì có được làm tròn lên nửa năm để tính tiền hưởng bhxh không?

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4, Điều 19, Thông tư 59/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định “Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đối chiếu với trường hợp độc giả Duy, thì từ 12/2008-12/2013 là 5 năm 01 tháng, khi tính trợ cấp BHXH một lần, thì 01 tháng này được đem qua giai đoạn đóng BHXH từ 01/2014 trở đi. Vì vậy, BHXH quận Ninh Kiều đã tính trợ cấp BHXH một lần cho người lao động đúng theo quy định.

Thân ái chào bạn!