Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Nguyễn Vĩnh Phúc -

Cập nhật: 03/10/2018 - 07:49

Hỏi: Ông Đặng Văn Sơn vừa là đối tượng là người có công đồng thời là Cựu chiến binh. Ông Đặng Văn Sơn hỏi, ông muốn được cấp thẻ BHYT để được hưởng quyền lợi BHYT Cựu chiến binh ông phải làm thế nào?.

Trả lời:

Vấn đề này, BHXH TP Cần Thơ trả lời như sau:

Căn cứ Điểm 2 Điều 16 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định: “Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế” và Điểm 2 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”. Do vậy ông Sơn chỉ được cấp 1 thẻ BHYT thuộc đối tượng người có công, nếu như ông Sơn chưa được cấp thẻ BHYT thì liên hệ phòng Lao động Thương binh và Xã hội ở địa phương để được lập danh sách cấp thẻ BHYT