Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tấn Đạt - < bambo@gmail.com> Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Cập nhật: 28/08/2019 - 09:01

 Kính gửi BHXH thành phố Cần Thơ, tôi Nguyễn Tấn Đạt – MS thẻ BHYT: HT3925499001016. Đăng ký KCB ban đầu tại BV Tim mạch TPCT. Nay tôi xin đổi lại nơi đăng ký KCB ban đầu là BV Đk thành phố Cần Thơ. Xin cho biết thủ tục và thời gian để đổi lại thẻ BHYT. Xin cảm ơn.

 

Trả lời:

 

Theo Công văn số 4117/SYT-NVY ngày 24/12/2018 của Sở Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019 quy định: Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ: tiếp nhận đối tượng là người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên; đối tượng thuộc diện được quản lý Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ của thành phố và các đối tượng đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2018 (nếu có yêu cầu được tiếp tục đăng ký khi thẻ đáo hạn lại) và nhân viên y tế tại bệnh viện.

Ngoài ra, Công văn trên còn quy định, trường hợp người dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại các bệnh viện từ tuyến thành phố trở lên ngoài các hướng dẫn nêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố hoặc Sở Y tế xem xét tình hình thực tế khả năng tiếp nhận thẻ BHYT của các cơ sở khám, chữa bệnh, nhu cầu khám, chữa bệnh phù hợp để thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức tham gia BHYT.