Thứ bảy, ngày 22/02/2020
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Trịnh Tuấn Kiệt  - kiet966@gmail.com Tính hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần

Cập nhật: 28/08/2019 - 10:00

Em xin chào anh chị, anh chị trả lời giúp em cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào, ứng với từng điều khoản nào của quy định hiện hành. Em xin cảm ơn ạ.

Trả lời:

Trường hợp của bạn, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

  1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau (Khoản 2, Điều 60, Luật BHXH):

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

  • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiếm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
  • 2.2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, và trợ cấp một lần (Điều 62 Luật BHXH 2014)

           2.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

  • Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bỉnh quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lưong tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
  • Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

          2.2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

          2.3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 3.1 nêu trên.

Trên đây là một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến cách tính trợ cấp BHXH một lần mà bạn quan tâm, bạn có thể tham khảo thêm hoặc liên hệ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn cụ thể hơn.

Thân ái chào bạn!