Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Thúy Anh - kulgirl179@yahoo.com.vn khám chữa bệnh BHYT

Cập nhật: 28/08/2019 - 09:23

Hiện tại em đang mang thai, làm việc ở Bình Dương, BHXH em cũng Bình Dương. E muốn về quê sanh, e muốn sanh ở khoa sản cần Thơ. BHXH của em có đi đúng tuyến không. Nếu không được nhờ anh chị hướng dẫn cho em.

Trả lời:

Bạn Thúy Anh thân mến !

Bạn Thúy Anh đang làm việc tại tỉnh Bình dương, BHXH cũng ở Bình dương, đang mang thai và muốn về quê sanh tại Khoa Sản Cần Thơ. Do Thúy Anh chưa nêu rõ khoa Sản Cần Thơ của Bệnh viện nào, thuộc tuyến quận, huyện hay tuyến thành phố nên chúng tôi không trả lời cụ thể được.

Theo quy định đúng tuyến là phải có giấy chuyển viện từ nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ, trừ trường hợp cấp cứu thì được khám chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào gần nhất. Trường hợp không có chuyển viện hoặc không cấp cứu thì Thúy Anh vẫn được chăm sóc đầy đủ ở khoa Sản của các cơ sở y tế trên địa bàn Cần Thơ theo chế độ trái tuyến nội trú tuyến tỉnh hoặc thông tuyến tại Bệnh viện tuyến quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Một số ý trao đổi cùng bạn Thúy Anh, chúc Thúy Anh được mẹ tròn con vuông trên đất Cần Thơ !