Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Tố Uyên  - vivien_2010@yahoo.com Giải quyết bảo hiểm xã hội 1 lần

Cập nhật: 28/08/2019 - 09:35

Trước đây Công ty tôi là Công ty TNHH 2 thành viên, Công ty thực hiện đóng BHXH cho 2 thành viên. Khoản tiền lương và tiền đóng Bảo hiểm cho 2 thành viên này được đưa vào Chi phí hợp lý. Năm 2019, Công ty tôi chuyển loại hình thành Công ty TNHH MTV, cơ quan thuế hướng dẫn khoản lương và Bảo hiểm của Giám đốc Công ty TNHH MTV không được đưa vào chi phí và phải loại ra. Vậy Công ty tôi có phải tiếp tục thực hiện đóng Bảo hiểm cho Giám đốc nữa không ạ? Hiện tại Công ty tôi vẫn đang nợ tiền Bảo hiểm, Công ty tôi có thể làm đề nghị nhận bảo hiểm 1 lần để bù trừ với khoản nợ Bảo hiểm mà Công ty vẫn đang nợ nhằm làm giảm nợ và lãi phạt nộp chậm không ạ? Rất mong nhận được hướng dẫn cụ thể của Cơ quan BHXH! Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 Trả lời

  1. Đối với trường hợp đóng bảo hiểm xã hội cho Giám đốc Công ty

Căn cứ Điểm a, b, đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

  1. a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  2. b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;”

Căn cứ quy định nêu trên Giám đốc Công ty của bạn phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội

  1. Đối với trường hợp Công ty làm đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ Quy định định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

  1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hộimà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hộimà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
  3. b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
  4. c) Ra nước ngoài để định cư;
  5. d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Căn cứ các quy định nêu trên Công ty của bạn không thuộc đối tượng được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần.