Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Phương Linh - phuonglinh210696@gmail.com Mức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình

Cập nhật: 28/08/2019 - 09:57

Tôi có mua Bảo Hiểm Y Tế (BHYT) cho tôi giá trị sử dụng từ ngày 13/3/2019 và chị tôi giá trị sử dụng từ ngày 10/4/2019, nay tôi mua tiếp cho ba tôi có giá trị sử dụng từ ngày 29/8/2019 và mẹ tôi có giá trị sử dụng từ ngày 28/8/2019 nhưng tại sao khi tôi mua cho ba tôi và mẹ tôi lại không nhận được mức phí đóng từ người thứ 3 và thứ 4 trong hộ gia đình mà lại đóng theo mức phí người thứ 1 và người thứ 2? BHYT tôi mua tại Trạm y tế phường Bùi Hữu Nghĩa.

Trả lời:

Căn cứ tại Điểm e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y quy định:

Mức đóng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

Đối với trường hợp của bạn xin vui lòng liên hệ Bảo hiểm xã hội quận Bình Thủy để được hướng dẫn và giải đáp chi tiết. Địa chỉ Bảo hiểm xã hội quận Bình Thủy số 124, đường Nguyễn Truyền Thanh, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.