Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Lữ Văn Nhì - lunhichautien@gmail.com Hưởng chế độ hưu trí

Cập nhật: 28/08/2019 - 10:35

Tôi sinh năm 1961 đến năm 2020 tôi có thời gian đóng bảo hiểm là 22 năm và có hệ số lương là 3,46 và sẽ nghỉ hưu vào năm 2020 vạy tôi có được hưởng lương hưu ngay không hay phải đóng bảo hiểm đợi hưu.Nếu được hưu thì được bao nhiêu tiền lương xin cảm ơn.

Trường hợp của ông, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

Do Ông không cung cấp thông tin về quá trình tham gia có đóng BHXH (chỉ cho biết là đến năm 2020 đóng BHXH được 22 năm và hệ số lương là 3,46) nên Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ không thể trả lời cụ thể về trường hợp của ông. Sau đây là một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến mức hưởng chế độ hưu trí, ông có thể tham khảo về trường hợp của ông như sau:

1. Về điều kiện hưởng lương hưu:

Theo quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động làm việc trong điều kiện bình thưởng được hưởng chế độ hưu trí khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

- Có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61%  trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn, được quy định cụ thể về tuổi đời của từng năm như sau:

2. Mức lương hưu hàng tháng (theo Điều 56 Luật BHXH 2014):

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

=

Tỉ lệ hưởng lương hưu

x

Mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH

         - Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi, lao động nữ khi nghỉ hưu, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

- Từ ngày 01/01/2018 trở đi, lao động nam khi nghỉ hưu, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;