Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Huỳnh Thị Thảo Phương - httphuongcft@gmail.cm khám bệnh khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Cập nhật: 10/07/2017 - 10:11

   Kính gửi BHXH TP.Cần Thơ!
   Mẹ tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành Phố HCM, (do mẹ tôi có đăng ký tạm trú ở thành phố nên đăng ký mua trên đây). Trường hợp mẹ tôi bệnh đến bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ hoặc bệnh viện Hoàn Mỹ khám hoặc điều trị thì có được bảo hiểm 100% không?

   BHXH TP. Cần Thơ trả lời:

   Theo quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung: Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến (không có giấy giới thiệu chuyển tuyến), người bệnh không trong tình trạng cấp cứu được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng qui định và theo tỷ lệ hưởng BHYT như sau:

   - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

   - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

   - Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngày 01/01/2016.

   Đối chiếu với quy định nêu trên thì khi mẹ của bạn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, nhưng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (BV tuyến tỉnh công lập) và Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (BV tuyến tỉnh tư nhân) thì tỷ lệ hưởng BHYT là 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng BHYT quy định (trừ trường hợp cấp cứu).
Vài ý trao đổi cùng bạn.

Thân ái chào bạn!