Thứ năm, ngày 15/11/2018
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Võ - nguyenthanhvo@gmail.com Tư vấn về lương hưu theo luật mới !

Cập nhật: 09/08/2017 - 15:02

   Kính gởi Cơ Quan BHXH TP Cần Thơ!

   Tôi tên Nguyễn Thành Võ, CMND 361459438, sinh ngày 27.08.1964 (53 tuổi) Tôi có sổ BHXH số sổ 5499000585 đã đóng được 19 năm 5 tháng. Nay tôi chuyển sang chỗ làm việc mới có mức đóng BHXH là 3,5 triệu đồng. Vậy khi tôi làm việc đến lúc nghỉ hưu thì sẽ được hưởng mức lương hưu là bao nhiêu theo luật BHXH mới ? Rất cám ơn sự quan tâm trả lời

   Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

   Do Ông không cung cấp thông tin về quá trình tham gia có đóng BHXH (chỉ cho biết là đóng BHXH được 19 năm 5 tháng) nên Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ không thể trả lời cụ thể về trường hợp của ông. Sau đây là một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến mức hưởng chế độ hưu trí, ông có thể tham khảo về trường hợp của ông như sau:

   1. Về điều kiện hưởng lương hưu: 

   Nam đủ 60 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên (quy định tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

   2. Mức lương hưu hàng tháng (theo Điều 56 Luật BHXH 2014):

Mức hưởng lương hưu hằng tháng

=

Tỉ lệ hưởng lương hưu

x

Mức tiền lương bình quân tháng đóng BHXH

   - Từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2017, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

   - Từ ngày 01/01/2018 trở đi, lao động nữ khi nghỉ hưu, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

   - Từ ngày 01/01/2018 trở đi, lao động nam khi nghỉ hưu, tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Năm nghỉ hưu Số năm đóng BHXH tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 45%
2018 16 năm
2019 17 năm
2020 18 năm
2021 19 năm
Từ 2022 trở đi 20 năm

   3. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu (Điều 62 Luật BHXH 2014)

   3.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

   - Tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;- Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2000 thì tính bỉnh quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   - Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/12/2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   - Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   - Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2019 thì tính bình quân của tiền lưong tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   - Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

   - Tham gia BHXH từ ngày 01/01/2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian. 3.2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

   3.3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 3.1 nêu trên.

                                      

 

Trên đây là một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến chế độ hưu trí mà ông quan tâm, ông có thể tham khảo thêm hoặc liên hệ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn cụ thể hơn.

   Thân ái chào ông!