Thứ bảy, ngày 21/07/2018
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Quyên - buiquyen1505@gmail.com bảo hiểm lao động chuyển công tác

Cập nhật: 01/08/2017 - 15:01

   Kính gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ!

   Em hiện nay đang công tác ở trường Cao Đẳng Cần Thơ, nay muốn chuyển về trường cấp 2 hoặc 3 thì chế độ bảo hiểm của em được tính như thế nào ạ nếu chưa chuyển được công tác liền để duy trì bảo hiểm thì trong thời gian thất nghiệp em phải làm sao để duy trì bảo hiểm ạ?

   Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời:

   Qua nội dung câu hỏi của bạn chưa được rõ ràng lắm, Bảo hiểm xã hội thành phố xin nêu ra trường hợp nghỉ việc có liên quan đến chế độ BHXH, BHTN để trả lời cho bạn như sau:

   Nếu trường hợp bạn xin nghỉ việc ở Trường Cao Đẳng (có quyết định nghỉ việc) để xin việc ở một đơn vị khác, trong khi chờ xin việc ở đơn vị khác bạn hãy cầm sổ BHXH đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ để đăng ký hưởng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; thời gian hưởng thất nghiệp không được tính là thời gian tham gia BHXH.

   Nếu trường hợp bạn xin chuyển công tác thì bạn sẽ được kết sổ BHXH ở đơn vị này và chuyển đến đơn vị khác tiếp nhận và đóng tiếp BHXH.

   Thân mến chào bạn!