Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Hồng - hong368676@gmail.com Về việc điều chỉnh tăng lương hưu từ ngày 01.7.2017

Cập nhật: 24/10/2017 - 10:02

   Kính gửi: BHXH thành phố Cần Thơ

   Tôi là công chức Sở KH&CN, nghỉ hưu từ ngày 01/7/2017 theo NĐ 108 (hưởng lương hưu từ tháng 7/2017), tuy nhiên không được tăng 7,44% như những người hưởng lương hưu khác (lương hưu tháng 7 và lương hưu tháng 9 không thay đổi). Xin cho biết lý do vì sao.

   Xin cảm ơn!
 
   Xin chào đọc giả Nguyễn Thanh Hồng, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ xin trả lời câu hỏi của ông như sau:
 
   Căn cứ Điều 1, Điều2 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính Phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (Nghị định số 76/2017/NĐ-CP), đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí hàng tháng trước ngày 01/7/2017, kể từ ngày 01/7/2017 được điều chỉnh tăng 7,44% trên mức lương hưu đang hưởng.

   Đối chiếu với quy định trên, ông thuộc đối tượng hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017 nên ông không thuộc đối tượng điều chỉnh tăng 7,44% theo quy định tại Nghị định số 76/2017 NĐ-CP ngày 30/6/2017.

   Tuy nhiên, ông thuộc đối tượng thực hiện mức lương cơ sở 1.300.000 đồng kể từ ngày 01/7/2017 theo quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ, quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Tỷ lệ tăng giữa mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 01/7/2017 (1.300.000 đồng) so với mức lương cơ sở thực hiện từ ngày 01/5/2016 đến ngày 30/6/2017 (1.210.000 đồng) là 7,44%).

   Ngày 12/7/2017, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 474/QĐ-BHXH về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với ông, với mức lương hưu hàng tháng: 4.956.900 đồng, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: 16.523.000 đồng. Khi giải quyết chế độ hưu trí đối với trường hợp của ông, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã căn cứ mức lương cơ sở 1.300.000 đồng theo đúng quy định.

   Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đảm bảo đã thực hiện đầy đủ chế độ hưu trí theo quy định đối với ông.

   Thân ái chào ông!