Thứ bảy, ngày 20/10/2018
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Huan Phan - thonghuancspl@gmail.com Chế độ nghỉ hưu trước tuổi

Cập nhật: 12/11/2017 - 22:40

   Kính gởi BHXH Thành phố Cần Thơ!

   Tôi tên Nguyễn Văn Dẽ, sinh ngày 20 tháng 12 năm 1965. có thời gian tham gia BHXH 34 năm và làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm trên 20 năm. Đã giám định suy giảm khả năng lao động 62%. Như vậy đến 20 tháng 12 năm 2017 là tròn 52 tuổi. Như vậy tôi làm thủ tục hưởng lương hưu với tỷ lệ thấp hơn vào tháng 12 năm 2017 được không.

   Trân trọng kính chào!
 
   Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời:
 
   Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nghỉ việc có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và bị suy giảm khả năng lao động từ 61%  trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn, được quy định cụ thể về tuổi đời của từng năm như sau:
 
Năm nghỉ hưởng lương hưu Điều kiện về tuổi đời đối với nam Điều kiện về tuổi đời đối với nữ
Năm 2016 Đủ 51 tuổi Đủ 46 tuổi
Năm 2017 Đủ 52 tuổi Đủ 47 tuổi
Năm 2018 Đủ 53 tuổi Đủ 48 tuổi
Năm 2019 Đủ 54 tuổi Đủ 49 tuổi
Từ năm 2020 trở đi Đủ 55 tuổi Đủ 50 tuổi

   Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 tháng liền kề sau tháng sinh của năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu. Trường hợp tháng sinh là tháng 12 thì thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng 01 năm liền kề sau năm mà người lao động đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu.

   Đối chiếu với các quy định của Luật BHXH 2014 nêu trên, trường hợp của ông sinh ngày 20/12/1965, có thời gian tham gia BHXH 34 năm và làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm trên 20 năm, đã giám định suy giảm khả năng lao động 62% thì từ ngày 01/01/2018 ông đủ 52 tuổi. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2018 thì điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi là: Nam phải đủ 53 tuổi và suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

    Như vậy, xét về điều kiện tuổi nghỉ hưu thì ông đến khi đủ 55 tuổi mới đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Luật BHXH 2014.

    Thân ái chào ông!