Chủ nhật, ngày 16/12/2018
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Ngô Thị Kim Phi - ng.kimphi1975@gmail.com Chế độ BHXH khi nghỉ việc

Cập nhật: 15/01/2018 - 16:18

   Kính gởi BHXH TP.Cần Thơ !

   Tôi tên Ngô Thị Kim Phi, hiện đang công tác tại Công Ty CP Cảng Cần Thơ. Tôi tham gia BH bắt buộc từ 8/8/1997 BHXH TP.Cần Thơ cho tôi hỏi trường hợp của tôi như sau :

   - Nếu bây giờ tôi xin nghỉ việc ở Cty trước 01/01/2018 và không muốn tiếp tục tham gia BHXH, thì chế độ bảo hiểm của tôi được hưởng theo quy định cũ và quy định mới sau 01/01/2018 được giải quyết như thế nào.

   - Còn nếu tôi xin nghỉ việc ở Cty và tiếp tục tham gia bảo hiểm với hình thức tự nguyện thì tôi phải đóng như thế nào và đóng trong thời gian bao lâu ? Rất mong và trân trọng cảm ơn BHXH TP.Cần Thơ giải đáp thắc mắc của tôi !

    Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

    Những quy định thay đổi từ ngày 01/01/2018 về chế độ hưu trí đối với lao động nữ: Theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014, lao động nữ khi nghỉ hưu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017 thì tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%; từ ngày 01/01/2018 trở đi thì tỉ lệ hưởng lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

   Do bà không cung cấp thông tin về ngày tháng năm sinh, quá trình tham gia có đóng BHXH (chỉ cho biết là đóng BHXH bắt buộc từ 08/8/1997) nên Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ không thể trả lời cụ thể về trường hợp của bà. Sau đây là một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 liên quan đến mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện và điều kiện hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, bà có thể tham khảo về trường hợp của bà như sau:

   Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (theo Điều 87 Luật BHXH 2014)

   - Hằng tháng, người lao động đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuấn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   Người lao động được chọn một trong các phương thức đóng sau đây

   - Hàng tháng;

   - 03 tháng một lần;

   - 06 tháng một lần;

   - 12 tháng một lần;

   - Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng so với quy định tại Điều này. 

   Về điều kiện hưởng lương hưu (theo Điều 73 Luật BHXH 2014, Điều 5 Nghị định số 134/NĐ-CP ngày 29/12/2015)

    Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

  1. Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian tính hưởng chế độ hưu trí từ đủ 20 năm trở lên thì điều kiện về tuôi đời hưởng lương hưu là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi, trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này.
  2. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có từ đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì điều kiện về tuổi đời hưởng lương hưu được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội;
  3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà bảo lưu thời gian đã đóng BHXH và tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thì được hưởng lương hưu khi có yêu cầu.

   Do đó, sau khi nghỉ việc, nếu bà có nguyện vọng tham gia BHXH tự nguyện thì bà có thể liên hệ Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tham gia BHXH tự nguyện; Bà có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.

   Thân ái chào bà!