Thứ hai, ngày 18/02/2019
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Cam Tuyen - tuyenvc109@gmail.com Dong bo sung BHXH 2005

Cập nhật: 11/04/2018 - 19:25

Cam Tuyen <tuyenvc109@gmail.com>

Kính gửi anh/chị Em tham gia bao hiểm năm 2003, đến 06/2005 sang Cty khác làm, Từ 14/06/2005-14/08/2005 em thử việc và chính thức ký hợp đồng có thời hạn 1 năm và hàng năm ký tiếp , đến 5 năm thì ký không thời hạn. Nhưng Công ty bắt đầu đóng BHXH cho em từ 01/2006 đến nay. Đến bây giờ khi nhận đối chiếu qua trình đóng BHXH, em mới phát hiện Công ty đóng thiếu khoảng thời gian em vào là của năm 2005. Vậy người lao động và người sử dụng lao động muốn đóng bổ sung khoảng thời gian  đó công ty thiếu có được không? Trân trọng!

Trả lời:

Chào bạn! Trong trường hợp người lao động đã tham gia tại đơn vị nhưng chưa trích đóng BHXH thì được truy thu BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo quy định tại Điều 38 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

                                                                                                                                        Thân ái chào bạn!