Thứ hai, ngày 18/02/2019
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Ngoc Uyen Vo Thi -

Cập nhật: 11/04/2018 - 19:28

Ngoc Uyen Vo Thi <ngocuyenbhg@gmail.com>

Xin chào anh chị BHXH thành phố Cần Thơ!

Tôi là người dân ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng xin hỏi Chi hội trưởng đã được ngân sách địa phương hỗ trợ mua thẻ BHYT, vậy có được tính giảm trừ cho các thành viên trong hộ gia đình không?

Tôi xin cảm ơn!

TRẢ LỜI:

 Chào bạn!

 Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014: như sau

“5 Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình; trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 khoản 5, Điều12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014. Cụ thể,

  1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng
  2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng,
  3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng
  4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng,

Như vây, Các đối tượng đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT thì không được tính giảm trừ mức đóng theo hình thức tham gia đối tượng hộ gia đình

                                                                                                       Thân ái chào bạn!