Thứ hai, ngày 18/02/2019
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Bạn đọc từ địa chỉ email vuha87kthd@gmail.com -

Cập nhật: 11/04/2018 - 19:44

Bạn đọc từ địa chỉ email vuha87kthd@gmail.com hỏi:

Tôi muốn hỏi thời gian quy định thời gian chốt sổ và trả sổ BHXH cho người lao động được quy định bao lâu tại điều nào của luật nào.

 

Trả lời:      

 Chào bạn! Theo Khoản 4, Điều 29, Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định: Xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

                                                                                                           Mến chào bạn!