Thứ bảy, ngày 22/02/2020
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Bạn đọc từ địa chỉ email dkhanh7980@gmail.com -

Cập nhật: 11/04/2018 - 19:51

Bạn đọc từ địa chỉ email dkhanh7980@gmail.com

Theo quy định của Luật BHXH, căn cứ để tính trợ cấp ốm đau là tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Nhưng một số trường hợp tháng liền kề trước khi nghỉ ốm không đóng BHXH thì có được hưởng chế độ ốm đau không?

Ví dụ 1: Tháng 2/2016 nghỉ không lương, ốm tháng 3/2016 và không đóng BHXH tháng 3/2016. Vậy người lao động có được hưởng trợ cấp ốm đau của tháng 3/2016 không?

Ví dụ 2: Tháng 2/2016 nghỉ hưởng chế độ ốm đau 12 ngày và nghỉ việc không hưởng lương 5 ngày, tổng cộng 17 ngày không làm việc trong tháng, không đóng BHXH tháng 2/2016. Tiếp đó tháng 3/2016 ốm 10 ngày, nghỉ không lương 6 ngày, tổng cộng 16 ngày không làm việc, không đóng BHXH tháng 3/2016. Vậy người lao động có được hưởng trợ cấp ốm đau của tháng 3/2016 không?

Rất mong chương trình hỗ trợ tư vấn để thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động. Xin chân thành cảm ơn.

 

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội  thì mức hưởng chế độ ốm đau bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoăc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bhxh của tháng đó.

Ngoài ra theo hướng dẫn tại Điểm 1 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH ngày 08/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ BHXH theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Người lao động thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà phải nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp các tháng liền kề tiếp theo người lao động vẫn bị ốm đau và phải nghỉ việc thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Để nghị bạn đối chiếu với quy định trên để đề nghị thanh toán chế độ cho người lao động.