Thứ bảy, ngày 22/02/2020
Hỏi đáp về BHXH, BHYT

Câu hỏi của bạn Bạn đọc -

Cập nhật: 12/04/2018 - 10:21

Bạn đọc <verryhoanganh83@gmail.com>

Xin chào BHXH, BHYT, BHTN thành phố Cần Thơ! Xin cho hỏi? Tôi tên Lưu hoàng Anh số BHXH 5403002229 Tham gia ngày 01/10/2001 nghỉ việc ngày 01/10/2017 đủ 16 năm tham gia BHXH, BHYT. Nhưng mình đang hưởng chế độ thất nghiệp theo qui định là 8 tháng nếu chưa tìm được việc làm mới, có thẻ bảo hiểm y tế TN 4925403002229, nhưng giá trị của thẻ đã mất đi thời gian tham gia 5 năm liên tục thì mình chưa hiểu vì tính từ thời tham gia BH đã hơn 16 năm. Xin cho biết lý do, hướng dẫn để hiểu hơn.

Trả lời:

Chào bạn!

Theo Điểm 1.9, Khoản 1, Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm đủ 05 năm liên tục quy định “Những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015; từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6”

Theo thông tin bạn cung cấp và qua kiểm tra dữ liệu tại cơ quan BHXH, thẻ BHYT của bạn có dòng thời điểm tham gia đủ 05 năm liên tục ghi chưa đúng, đề nghị bạn liên hệ Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ (phòng Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC)  địa chỉ số 138x/20 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, Quận Ninh Kiều để được cấp lại thẻ BHYT mới.

                                                                   Mến chào bạn!