Thứ bảy, ngày 20/10/2018
Văn bản Thông báo

TB 900/BHXH-GĐBHYT Ngày 24/11/2016


Trích yếu : Thông báo số 900/BHXH-GĐBHYT về việc thông báo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tỉnh năm 2017


Tải file văn bản : Download