Thứ tư, ngày 20/09/2017
TIN NỔI BẬT
Kết quả bước đầu thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế...

   Sau hơn hai năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, năm 2016 thành phố Cần Thơ có 75,79% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) so với chỉ tiêu của Chính phủ và Hội...

Hoạt động BHXH Cần Thơ