TIN NỔI BẬT
Huyện Vĩnh Thạnh ra quân tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 01/3/2017 Ban chỉ đạo thực hiện BHYT toàn dân huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lễ míttinh, diễu hành tuyên truyền vận động nhân tham gia BHYT, nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo...

Tin liên quan