Thứ năm, ngày 22/02/2018
TIN NỔI BẬT
Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức cổ động tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

   Nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); vai trò...

Hoạt động BHXH Cần Thơ
Tin về chính sách mới
Tin liên quan
Hỏi đáp về BHXH, BHYT